Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

Παραδοσιακό παραμύθι: "Ο γιος του ψαρά"


Το παραμύθι αυτό είναι ομαδική εργασία των μαθητών των
Δ', Ε' και ΣΤ' τάξεων του Δημοτικού Σχολείου Σταυρακίου Ιωαννίνων στα πλαίσια βιωματικού προγράμματος που πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της Ζωσιμαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων και της συντονίστριας - εκπαιδευτικού κ. Ευγενίας Βραζιτούλη.