Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2009

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Η τάξη μας κάθε χρόνο υλοποιεί προγράμματα περιβαλλοντικής εκπεύδευσης και αγωγής υγείας. Πέρυσι ασχοληθήκαμε με το νερό συμμετέχοντας στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα με τίτλο : "Τρέχει ,τρέχει το νερό".
Για τη φετινή χρονιά προγραμματίσαμε και θα υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα αγωγής υγείας το οποίο έχει ως θέμα του τη σωστή και υγιεινή διατροφή και ο τίτλος του είναι: "Αγαπώ τη ζωή /προσέχω τον εαυτό μου - ζω και τρέφομαι υγιεινά ".